Αγριος Λεπρός Αρχηγός

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Αγριος Λεπρός Αρχηγός
Αγριος Λεπρός Αρχηγός
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αγριος Λεπρός Αρχηγός.png

Επίπεδο
59
Στάδιο
3
EXP
2.654
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Απέθαντοι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Όρος Sohan< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Αγριος Λεπρός Αρχηγός