Λοχαγός

Λοχαγός
Εικόνα
Περιοχή

Λοχαγός.png

Flag yellow.png

Joan:

772, 632

Flag blue.png

Pyungmoo:

286, 639

Flag red.png

Yongan:

573, 531

Λειτουργεί ως
    • Παρέχει Αποστολές
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
  • Αλλάζει την κόμμωση του παλαιού συστήματος κομμώσεων με κόμμωση του νέου συστήματος κομμώσεων.