Αποκάλυψε τον κατάσκοπο

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αποκάλυψε τον κατάσκοπο Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 16
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πας στον Λοχαγό ο οποίος θα σου πει να σκοτώσεις Τοξότες Λευκού Όρκου, Διοικητές Λευκού Όρκου και Πολεμιστές Λευκού Όρκου ώστε να λάβεις το Γράμμα για τον κατάσκοπο. Όταν αυτό γίνει επέστρεψε στον Λοχαγό ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Αν διαπιστώσεις ότι το γράμμα λέει το εξής: Metin της Μάχης καταστράφηκε, πρόκειται για την αποστολή.