Πήγαινε στο Λοχαγό

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Πήγαινε στο Λοχαγό Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 10
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Η αποστολή ξεκινά πηγαίνοντας στον Λοχαγό και αφού την κάνετε αποδεκτή. Στη συνέχεια αυτός θα σας στείλει στο Bokjung, στη Bakra ή στο Jayang (Χάρτης 2) ώστε να βρείτε τον Μουσικό Yu-Hwan. Αφού κάνετε μια σύντομη συνομιλία μαζί του θα πρέπει να επιστρέψετε και πάλι στον Λοχαγό ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Είναι μια αποστολή στην οποία επίσης πρέπει να μετακινείστε. Είναι σχετική με την αποστολή Ένα γράμα από τον Σιδερά και γι'αυτό θα πρέπει και εδώ όσοι είναι σε μικρό επίπεδο για λόγους αποτελεσματικότητας να ολοκληρώσουν πρώτα κάποιες ευκολότερες αποστολές και στην συνέχεια αυτήν.