Άλλη μια χάρη

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Άλλη μια χάρη Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 7
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
5.000 Yang
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Ξεκίνησε πηγαίνοντας στον Σιδερά. Αυτός θα σου δώσει ένα Καλάμι Ψαρέματος που πρέπει να δώσεις στον Ψαρά. Από τον ψαρά θα πάρεις
Background.png
Πληρωμή καλαμιού ψαρέματος.png
Πληρωμή καλαμιού ψαρέματος, μια απόδειξη πληρωμής την οποία θα παραδώσεις στον Σιδερά για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία

Το αντικείμενο δεν θα εμφανιστεί στον κατάλογο σου.