Μια χάρη για το σιδερά

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Μια χάρη για το σιδερά Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 6
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πας στον Φύλακα Πόλης ο οποίος θα σου πει να πας στον Σιδερά. Αυτός χρειάζεται μια Μύτη Γουρουνιού από τον Αποθηκάριο. Έπειτα θα πας ξανά στον Σιδερά για να του παραδώσεις την Μύτη Γουρουνιού και να ολοκληρώσεις την αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Το αντικείμενο δεν εμφανίζεται στον κατάλογο σου.