Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 5

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 5
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 5 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 40
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Μέσα στην έρημο του Yongbi (Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 4)
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Uriel ο οποίος θα σε στείλει στον Λοχαγός και αυτός με τη σειρά του στον Nakajima. Από αυτόν θα μάθεις ότι πρέπει να σκοτώσεις Κτηνώδης Λοχαγούς για να λάβεις την σελίδα ημερολογίου που χρειάζεσαι. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επέστρεψε στον Uriel και παρέδωσε του την σελίδα μετά το επίπεδο 47.
Άλλη πληροφορία
Ακόμα και αν η αποστολή μπορεί να ξεκινήσει από το επίπεδο 40 θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να σκοτώσεις Κτηνώδης Λοχαγούς.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 5