Μέσα στην έρημο του Yongbi

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Μέσα στην έρημο του Yongbi Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 40
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αφού λάβετε από τον Uriel την αποστολή, πηγαίνετε στην μεσαία κατακόμβη (Jungsun Dong) και βρείτε τα μνημεία στους διαδρόμους. Αφού βρείτε τα μνημεία και κάνετε "κλικ" σε αυτά, θα αποκτήσετε την σελίδα ημερολογίου και τότε θα μπορείτε να πάτε πίσω στον Uriel ώστε να ολοκληρώσετε την αποστολή. Μπορείτε να βρείτε ένα χάρτη με τον τρόπο για να φτάσετε στα δύο μνημεία στην κατηγορία-περιγραφή του Jungsun Dong.
Άλλη πληροφορία
Είναι ποιο χρήσιμο να έχετε έναν δυνατότερο παίκτη όταν πάτε στην κατακόμβη ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τους πιθήκους χωρίς πρόβλημα και να φτάσετε στα μνημεία.
Αν κάνετε κλικ στο πρώτο μνημείο θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα κειμένου. Καλό θα είναι λοιπόν να έχετε μια απόσταση από τους πιθήκους ώστε να καταφέρετε να τελειώσετε την αποστολή.