Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 3

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 3
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 3 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 40
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Uriel και αυτός με τη σειρά του θα σε στείλει στον Ναό του Σκότους για να σκοτώσεις Απόκρυφους φανατικούς μέχρι να πάρεις την Σελίδα Ημερολογίου. Στο τέλος επέστρεψε στον Uriel να την παραδώσεις ώστε να ολοκληρώσεις την αποστολή σου.< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Οι σελίδες του μυστικού βιβλίου 3