Βρές τον κατάσκοπο

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Βρές τον κατάσκοπο Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 58
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά πηγαίνετε στον Λοχαγό, ο οποίος θα σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες και έπειτα πηγαίνετε στον Ψαρά της αντίστοιχης αυτοκρατορίας, ώστε να βρείτε τις σημειώσεις που θέλει ο Λοχαγός. Στην συνέχεια μπορείτε να επιστρέψετε στον Λοχαγό, ώστε να παραλάβετε την υπόλοιπη αμοιβή σας.
Άλλη πληροφορία
Είναι μια αποστολή καθαρού τρεξίματος.