Βρες τον Yu-Hwan τον μουσικό

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Βρες τον Yu-Hwan τον μουσικό Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 15
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Η αποστολή σε φέρνει στον Λοχαγό .Θα σου ζητήσει να πας στο Bokjung, στη Bakra ή στο Jayang (Χάρτης 2) . Έπειτα πρέπει να επιστρέψεις ξανά στον Λοχαγό για να ολοκληρωθεί η αποστολή.