Το θωρακισμένο ιππικό

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το θωρακισμένο ιππικό Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 25
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Ο λογαχός σου δίνει μια εντολή, να ρωτήσεις το Μουσικό Yu-Hwan για το θωρακισμένο ιππικό. Ο μουσικός θα σε στείλει στον Μικροπωλητή και μετά στον Uriel που θα σου δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες τις οποίες θα δώσεις στον Λοχαγό για να ολοκληρωθεί η αποστολή σου.