Ανώτερος Ορκ

Ανώτερος Ορκ
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Ανώτερος Ορκ.png

Επίπεδο
34
Στάδιο
1
EXP
959
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ορκ


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong