Σαμάνοι/Ικανότητες

< Metin2Wiki < Σαμάνοι < Σαμάνοι/Ικανότητες

Ένας Σαμάνος έχει την επιλογή να διαλέξει 2 διαφορετικές ειδικεύσεις, κάθε μια με διαφορετικές μοναδικές ικανότητες:

Σαμάνος Θεραπείας
Εικόνα Ικανότητα Περιγραφή
Γιατρειά.png Γιατρειά Επαναφέρει πόντους ζωής, πιθανότητα να γιατρέψει αρνητικα εφφέ,χρησιμοποιήσιμο σε μέλη ομάδας.
Επίθεση+.png Επίθεση+ Αυξάνει την δύναμη επίθεσης, χρησιμοποιήσιμο σε μέλη ομάδας.
Έκκληση Αστραπής.png Έκκληση Αστραπής Μακρινή επίθεση, επίθεση σε πολλαπλούς στόχους, πιθανότητα λιποθυμίας.
Ρίψη Αστραπής.png Ρίψη Αστραπής Μακρινή επίθεση, επίθεση σε πολλαπλούς στόχους εντός του βεληνεκούς της ικανότητας.
Νύχι Αστραπής.png Νύχι Αστραπής Μακρινή επίθεση, αλυσιδωτό χτύπημα.
Ταχύτητα.png Ταχύτητα Αυξάνει την ταχύτητα κίνησης, αυξάνει την ταχύτητα μαγείας, χρησιμοποιήσιμο σε μέλη ομάδας.


Σαμάνος Δράκοντα
Εικόνα Ικανότητα Περιγραφή
Βοήθεια του Δράκου.png Βοήθεια του Δράκου Αυξάνει την πιθανότητα για κρίσιμο χτύπημα,χρησιμοποιήσιμο σε μέλη ομάδας.
Ευλογία.png Ευλογία Αυξάνει την αντίσταση στις φυσικές επιθέσεις,χρησιμοποιήσιμο σε μέλη ομάδας.
Αντανάκλαση.png Αντανάκλαση Αντανακλά τις φυσικές επιθέσεις στον εχθρό,χρησιμοποιήσιμο σε μέλη ομάδας.
Δρακόντεια Ριπή.png Δρακόντεια Ριπή Μετωπική μαζική επίθεση,διαρκής επίθεση φωτιάς.
Βρυχηθμός Δράκου.png Βρυχηθμός Δράκου Μαζική επίθεση,διαρκής επίθεση φωτιάς.
Ιπτάμενο Φυλακτό.png Ιπτάμενο Φυλακτό Μακρινή επίθεση,επίθεση σε πολλαπλούς στόχους εντός του βεληνεκούς της ικανότητας.


Shaman.png