Ταχύτητα

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 105 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 90; STR: 13; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Ταχύτητα.png
1:
Ταχύτητα-M.png
Master 1:
Ταχύτητα-G.png
Grand Master 1:
Ταχύτητα-P.png
Perfect Master:
Ταχύτητα Κίνησης +6% +22% +33% +48%
Ταχύτητα φόρτωσης +4% +19% +30% +44%
Χρόνος Φόρτωσης 10 10 10 10
Διάρκεια 65 110 142 185
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 66 120 158 210
Η ικανότητα ενισχύεται από:

Αξία Μαγικής Επίθεσης (++), INT(++)

In-Game Περιγραφή:

Αυξάνει την ταχύτητα κίνησης
Μειώνει τον χρόνο φόρτισης ικανοτήτων
Χρησιμοποιήσιμο σε μέλη της ομάδας

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Ταχύτητα
Master: Γρηγοράδα
Grand Master: Ταχύτητα του Ανέμου
Perfect Master: Ταχύτητα

Κλάση Χαρακτήρα:

Σαμάνοι

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση φιλικού χαρακτήρα

Επίδραση:

Τρέξε γρήγορα σαν τον άνεμο.

Ταχύτητα πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Ταχύτητα σε δράση:

Ταχύτητα-Επίπεδα.jpg