Επίθεση+

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 105 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά– VIT: 90; INT: 90; STR: 13; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Επίθεση+.png
1:
Επίθεση+-M.png
Master 1:
Επίθεση+-G.png
Grand Master 1:
Επίθεση+-P.png
Perfect Master:
Attack Power +6.6 +21.5 +32.1 +46.3
Χρόνος Φόρτωσης 10 10 10 10
Διάρκεια 65 110 142 185
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 66 120 158 210
Η ικανότητα ενισχύεται από:

INT (+)

In-Game Περιγραφή:

Αυξάνει την δύναμη της Επίθεσης
Χρησιμοποιήσιμο σε μέλη της ομάδας

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Επίθεση+
Master: Υποστήριξη Επίθεσης
Grand Master: Ενισχυμένη Επίθεση
Perfect Master: Επίθεση+

Κλάση Χαρακτήρα:

Σαμάνοι

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση ιδίου χαρακτήρα

Επίδραση:

Ενδυνάμωσε τον συνεργάτη σου.

Επίθεση+ πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Επίθεση+ σε δράση:

Επίθεση+-Επίπεδα.jpg