Αντανάκλαση

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 105 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 90; STR: 13; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Αντανάκλαση.png
1:
Αντανάκλαση-M.png
Master 1:
Αντανάκλαση-G.png
Grand Master 1:
Αντανάκλαση-P.png
Perfect Master:
Επιστροφή φυσικής ζημιάς 6,6% 21,0% 31,2% 45,0%
Χρόνος Φόρτωσης 10 10 10 10
Διάρκεια 70 160 224 310
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 48 120 171 240
Η ικανότητα ενισχύεται από:

INT (++)

In-Game Περιγραφή:

Επιστρέφει την ζημιά στον επιτιθέμενο
Χρησιμοποιήσιμο σε μέλη της ομάδας

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Αντανάκλαση
Master: Αντανάκλαση Νερού
Grand Master: Κρυσταλλικός Καθρέπτης
Perfect Master: Αντανάκλαση

Κλάση Χαρακτήρα:

Σαμάνοι

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση φιλικού χαρακτήρα

Επίδραση:

Προστάτευεσε τον σύντροφό σου ή τον ευατό σου με ένα κύκλο αντανάκλασης.

Αντανάκλαση πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Αντανάκλαση σε δράση:

Αντανάκλαση-Επίπεδα.jpg