Ευλογία

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 105 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 90; STR: 13; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Ευλογία.png
1:
Ευλογία-M.png
Master 1:
Ευλογία-G.png
Grand Master 1:
Ευλογία-P.png
Perfect Master:
Αντίσταση φυσικής ζημιάς 12,4% 24,0% 29,5% 34,9%
Χρόνος Φόρτωσης 10 10 10 10
Διάρκεια 70 160 224 310
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 48 120 171 240
Η ικανότητα ενισχύεται από:

INT (++)

In-Game Περιγραφή:

Αντίσταση στις Επιθέσεις εξ επαφής
Χρησιμοποιήσιμο σε μέλη της ομάδας

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Ευλογία
Master: Παράδεισος
Grand Master: Ευλογιά του Δράκου
Perfect Master: Ευλογία

Κλάση Χαρακτήρα:

Σαμάνοι

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση φιλικού χαρακτήρα

Επίδραση:

Προστάτευσε τον σύντροφό σου ή τον εαυτό σου με έναν προστατευτικό κύκλο.

Ευλογία πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Ευλογία σε δράση:

Ευλογία-Επίπεδα.jpg