Μακρύ Σπαθί

< Metin2Wiki < Όπλα < Μακρύ Σπαθί

Επίπεδο 5 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Μακρύ Σπαθί.jpg
Background.pngBackground.png
Μακρύ Σπαθί.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: 400 Yang
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+0
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 15–19
Αξία Μαγ. Επίθεσης 13–15
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+1
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 22–26
Αξία Μαγ. Επίθεσης 20–22
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+2
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 29–33
Αξία Μαγ. Επίθεσης 27–29
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+3
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 36–40
Αξία Μαγ. Επίθεσης 34–36
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+4
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 43–47
Αξία Μαγ. Επίθεσης 41–43
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
2x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png

75.00016px-Yang.png
2x Σπασμένη Πορσελάνη.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+5
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 50–54
Αξία Μαγ. Επίθεσης 48–50
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+6
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 57–61
Αξία Μαγ. Επίθεσης 55–57
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+7
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 64–68
Αξία Μαγ. Επίθεσης 62–64
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+8
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 71–75
Αξία Μαγ. Επίθεσης 69–71
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μακρύ Σπαθί+9
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 78–82
Αξία Μαγ. Επίθεσης 76–78
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Μακρύ Σπαθί