Μαγνητική Λεπίδα

< Metin2Wiki < Όπλα < Πολεμιστές/Όπλα < Μαγνητική Λεπίδα

Επίπεδο 65 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Μαγνητική Λεπίδα.jpg
Background.pngBackground.pngBackground.png
Μαγνητική Λεπίδα.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 126-194
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 132-200
Ταχύτητα Επίθεσης 18%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 139-207
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 147-215
Ταχύτητα Επίθεσης 20%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 156-224
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

45.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 166-234
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 177-245
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 189-257
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 202-270
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγνητική Λεπίδα+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 216-284
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Μαγνητική Λεπίδα