Διοικητής Λευκού Όρκου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Διοικητής Λευκού Όρκου
Διοικητής Λευκού Όρκου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Διοικητής Λευκού Όρκου.png

Επίπεδο
25
Στάδιο
2
EXP
848
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus στοιχείου

Μαγική Αντίσταση

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνη της. Τρέχει και εκείνη μερικές φορές αν σου επιτεθεί κάποιο τέρας κοντά σε αυτή.
  • Δεν πρέπει να μπερδεύεται με τον Καταραμένο Διοικητή Λευκού Όρκου.
  • Αναγεννιέται από την Metin Του Μαύρου.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Joan Yongan


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Διοικητής Λευκού Όρκου