Στρατηγός Λευκού Όρκου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Στρατηγός Λευκού Όρκου
Στρατηγός Λευκού Όρκου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Στρατηγός Λευκού Όρκου.png

Επίπεδο
25
Στάδιο
2
EXP
848
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Μαγική Αντίσταση

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

160px|Pyungmoo 160px|Joan


Στρατηγός Λευκού Όρκου

Στρατηγός Λευκού Όρκου

Κατηγορία:Εχθρός/Ημιάνθρωποι Κατηγορία:Εχθρός/2 Κατηγορία:Εχθρός/Μαγική Αντίσταση< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Στρατηγός Λευκού Όρκου