Στρατηγός Λευκού Όρκου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Στρατηγός Λευκού Όρκου
Στρατηγός Λευκού Όρκου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Στρατηγός Λευκού Όρκου.png

Επίπεδο
25
Στάδιο
2
EXP
848
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Μαγική Αντίσταση

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Pyungmoo Joan< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Στρατηγός Λευκού Όρκου