Δειλός Διοικ. Λ. Όρκου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δειλός Διοικ. Λ. Όρκου
Δειλός Διοικ. Λ. Όρκου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Δειλός Διοικ. Λ. Όρκου.png

Επίπεδο
25
Στάδιο
3
EXP
594
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus στοιχείου

Μαγική Αντίσταση

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες

Pyungmoo Joan


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δειλός Διοικ. Λ. Όρκου