Καταραμένος Διοικητής Λευκού Όρκου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμένος Διοικητής Λευκού Όρκου
Καταραμένος Διοικητής Λευκού Όρκου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Καταραμένος Διοικητής Λευκού Όρκου.png

Επίπεδο
25
Στάδιο
3
EXP
1452
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνος του.
  • Έχει πιθανότητα διάτρησης.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Joan< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμένος Διοικητής Λευκού Όρκου