Ανιχνευτής Ορκ

Ανιχνευτής Ορκ
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Ανιχνευτής Ορκ.png

Επίπεδο
29
Στάδιο
2
EXP
977
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ορκ


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Κοιλάδα του Seungryong