Τροχός της Μοίρας 2017

Ο Τροχός της Μοίρας 2017 λειτουργεί όπως ο κλασσικός <<Τροχός της Τύχης>> και μπορεί να βρεθεί ορισμένες στιγμές στο Item Shop.

Σύντομη Έκδοση

Αυτή η έκδοση έχει εισαχθεί στο κατάστημα από 3.2.2017.

Στο κέντρο του τροχού, θα βρείτε ένα κουμπί «Στρίψτε δεξιά τώρα!» δίνοντάς σας τη δυνατότητα να γυρίσετε τον τροχό.Θα λάβετε ένα βραβείο ούτως ή άλλως.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Για να πάρετε συμμετοχή θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των 15 ΔΝ για κάθε <<γύρο>>.

Βραβεία

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στα πλαίσια των τροχών δείχνουν τα στοιχεία που μπορείτε να κερδίσετε με το παιχνίδι. Τα παρακάτω είναι όλα τα οφέλη που μπορείτε να λάβετε.

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2 και 3


Έκδοση Πάσχα

Αυτή η έκδοση έχει εισαχθεί στο κατάστημα από τις 12/04/2017. Με τους ίδιους κανόνες του τροχού της μοίρας, αν και παρουσιάζονται κάποια διαφορετικά βραβεία. Εκτός από τα κανονικά βραβεία μπορείτε να βρείτε:

Έκδοση Καλοκαιριού

Αυτή η έκδοση έχει εισαχθεί στο κατάστημα από τις 26/05/2017. Με τους ίδιους κανόνες του τροχού της μοίρας, αν και παρουσιάζονται κάποια διαφορετικά βραβεία. Εκτός από τα κανονικά βραβεία μπορείτε να βρείτε:

Κύρια Βραβεία

Υπόλοιπα Βραβεία