Σφραγίδα Πόρκι

Σφραγίδα Πόρκι

Εικόνες
Σφραγίδα Πόρκι.png
Background.png
Σφραγίδα Πόρκι.png
Περιγραφή
Σφραγίδα Πόρκι
Λειτουργία

Με αυτή τη σφραγίδα μπορείτε να καλέσετε ένα Πόρκι

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μη εμπορεύσιμο αντικείμενο
  • Διάρκεια Κατοικιδίου: 120 ημέρες
  • Bonus Κατοικιδίου: +1500 HP και 15% αύξηση ζημιάς

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲