Προσεκτική Ανάγνωση

Προσεκτική Ανάγνωση

Εικόνες
Προσεκτική Ανάγνωση.png
Background.png
Προσεκτική Ανάγνωση.png
Περιγραφή
Προσεκτική Ανάγνωση
Λειτουργία

Δείτε Περιγραφή

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Μη εμπορεύσιμο.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲