Γιγάντια Χελώνα

Γιγάντια Χελώνα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Γιγάντια Χελώνα.png

Επίπεδο
67
Στάδιο
Αρχηγός
EXP
21.520
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Ανέμου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες