Μπλε Φίλτρο(L)

Μπλε Φίλτρο(L)

Εικόνες
Μπλε Φίλτρο(L).png
Background.png
Μπλε Φίλτρο(L).png
Περιγραφή
Μπλε Φίλτρο(L)
Λειτουργία

Γεμίζει 400 πόντους SP.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


2400 Yang για 5 τεμάχια
9.600Yang για 20 τεμάχια
96.000 Yang για 200 τεμάχια

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲