Καπλαμάς

Καπλαμάς

Εικόνες
Καπλαμάς.png
Background.png
Καπλαμάς.png
Περιγραφή
Καπλαμάς
Λειτουργία
  • Χρειάζεται να για φτιαχτεί σπίτι και κάστρο Συντεχνίας
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Απαραίτητο για να φτιαχτεί κτίριο σε κτήμα συντεχνίας

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲