Βασιλιάς Φλόγας

Βασιλιάς Φλόγας
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Βασιλιάς Φλόγας.png

Επίπεδο
73
Στάδιο
Αρχηγός
EXP
17.580
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Φωτιάς

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
    • Για την αποστολή επιπέδου 101 Decipher the Engraving χρειάζεται να τον σκοτώσετε ώστε να λάβετε ένα αντικείμενο αποστολής.
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Ρίχνει φίλτρα σε πακέτα: Κόκκινο Φίλτρο(L) x100, Κόκκινο Φίλτρο(M) x200, Μπλε Φίλτρο(L) x100,Μπλε Φίλτρο(M) x200
  • Δεν είναι επιθετικός Αρχηγός.
  • Έχει συγκεκριμένα σημεία που κάνει αναγέννηση.
  • Στην περιοχή που κάνει αναγέννηση δεν υπάρχουν Φαντάσματα της Φλόγας εκτός από αυτά που είναι μαζί του κι έτσι είναι πιο εύκολο να βρεθεί.
  • Υπάρχει υψηλή πιθανότητα λιποθυμίας, οπότε θα πρέπει να υπάρχει εξοπλισμένη ασπίδα με άμυνα στην συσκότιση.
  • Αναγεννάται κάθε δύο ώρες μετά την επανεκκίνηση του διακομιστή.
  • Μπορείτε να τον εμφανίσετε μέσω του αντικειμένου Αρχηγοί Τέρατα.