Σπάθα Μπαμπού

< Metin2Wiki < Όπλα < Σπάθα Μπαμπού

Επίπεδο 15 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Σπάθα Μπαμπού.jpg
Background.pngBackground.png
Σπάθα Μπαμπού.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: 800 Yang
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+0
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 22–26
Αξία Μαγ. Επίθεσης 25–35
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+1
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 29–33
Αξία Μαγ. Επίθεσης 32–42
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+2
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 36–42
Αξία Μαγ. Επίθεσης 39–49
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+3
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 43–49
Αξία Μαγ. Επίθεσης 46–56
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+4
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 50–54
Αξία Μαγ. Επίθεσης 53–63
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
2x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png

75.00016px-Yang.png
2x Σπασμένη Πορσελάνη.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+5
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 57–61
Αξία Μαγ. Επίθεσης 60–70
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+6
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 64–68
Αξία Μαγ. Επίθεσης 67–77
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+7
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 71–75
Αξία Μαγ. Επίθεσης 74–84
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+8
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 78–82
Αξία Μαγ. Επίθεσης 81–91
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σπάθα Μπαμπού+9
Από Επ.: 15
Αξία Επίθεσης 85–89
Αξία Μαγ. Επίθεσης 88–98
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Σπάθα Μπαμπού