Χρυσό σεντούκι Okey

Χρυσό σεντούκι Okey

Εικόνες
Χρυσό σεντούκι Okey.png
Background.png
Χρυσό σεντούκι Okey.png
Περιγραφή
Χρυσό σεντούκι Okey
Λειτουργία

Ανοίγει με δεξί κλικ

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo Ναι.png Όχι.pngNo


  • Σε περίπτωση που ανοιχτεί μετά το πέρας του event, οι κάρτες που θα βγάλει εξαφανίζονται αυτόματα.
Περιεχόμενο Αντικείμενα
Περιεχόμενο Πανοπλίες
Περιεχόμενο Όπλα
Δεν υπάρχουν πανοπλίες σε αυτό του κουτί
Δεν υπάρχουν όπλα σε αυτό το κουτί
Περιεχόμενο Κοσμήματα
Περιεχόμενο Κράνη & Ασπίδες
Περιεχόμενο Άλλα
Δεν υπάρχουν κοσμήματα σε αυτό το κουτί
Δεν υπάρχουν κράνη ή ασπίδες σε αυτό το κουτί
  • Background.png
    Yang.png
    Yang (500.000, 700,000)
  • EXP (700.000)

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲