Τροχός της Μοίρας Καλοκαίρι 2017

Αυτή η έκδοση έχει εισαχθεί στο κατάστημα από τις 24/08/2017. Με τους ίδιους κανόνες του τροχού της μοίρας, αν και παρουσιάζονται κάποια διαφορετικά βραβεία. Εκτός από τα κανονικά βραβεία μπορείτε να βρείτε:

Κύρια Βραβεία

Υπόλοιπα Βραβεία