Πιθανότητα ανάκλασης φυσικών επιθέσεων

Πώς φαίνεται η ανάκλαση φυσικών επιθέσεων.

Η Πιθανότητα ανάκλασης φυσικών επιθέσεων είναι ένα μπόνους, το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να επιστραφεί ζημιά στον επιτιθέμενο αν εκείνος σας κάνει φυσική επίθεση.

Ένα Τέρας ή χαρακτήρας που επιτίθεται σωματικά σε ένα χαρακτήρα που έχει στην κατοχή του αυτό το μπόνους, θα υποστεί ζημιά με κάθε επίθεση ανάλογα με το ποσοστό επί % του μπόνους που έχει ο χαρακτήρας: αν, για παράδειγμα, ένας χαρακτήρας με εξοπλισμένο 25% του μπόνους έχει πληγεί από έναν όχλο που προκαλεί 200 ζημιά, ο όχλος θα υποστεί 50 ζημιά.

Σημειώστε ότι:

 • Η ζημιά που επιστρέφεται δεν πρέπει να αφαιρείται από τη συνολική ζημιά που υπέστει ο χαρακτήρας.
 • Η αντανακλώμενη ζημιά δεν αυξάνεται, αν ο επιτιθέμενος κάνει κρίσιμο ή χτύπημα διάτρησης. Μόνο η "κανονική" ζημιά επιστρέφεται.
 • Το πώς ανακλώνται οι ζημιές ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο Bonus:
  • Για Bonus επιπέδου Ι η ανακλώμενη ζημιά αυξάνεται εάν αυξάνει το μπόνους. Για παράδειγμα, αν ο στόχος έχει μπόνους Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους + 20%, μαζί με το ανάκλαση φυσικών επιθέσεων η ζημιά θα αυξηθεί κατά 20%
  • Για Bonus επιπέδου ΙI αν για παράδειγμα ο στόχος έχει Άμυνα Ξίφους + 30%, γεγονός που αντικατοπτρίζει επίσης τη ζημιά στον επιτιθέμενο (ο οποίος χρησιμοποιεί ένα σπαθί), η ανάκλαση θα μειωθεί κατά 30%
  • Για Bonus επιπέδου ΙΙΙ η ανακλώμενη ζημιά δεν συνυπολογίζεται (δηλαδή η αντανακλώμενη ζημιά παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από την αξία του μπόνους III)
 • Η διατύπωση του μπόνους είναι παραπλανητική: στην πραγματικότητα, ακόμα κι αν λέει "ΧΧ% για ευκαιρία ανάκλασης της επίθεσης", η ικανότητα να αντανακλά την επίθεση είναι 100% ενώ το γραπτό ποσοστό δηλώνει μόνο την ποσότητα της ανακλώμενης ζημιάς.
 • Η ανακλώμενη ζημιά δεν μετρά ως σωματική βλάβη, οπότε, αν ένας χαρακτήρας με Πιθανότητα ανάκλασης φυσικών επιθέσεων επιτεθεί σε άλλο χαρακτήρα με Πιθανότητα ανάκλασης φυσικών επιθέσεων, η ζημιά που θα πρέπει να ανακλάται σε αυτόν δεν θα πρέπει να ανακλάται και πάλι.
 • Μπόνους με υψηλό συντελεστή φυσικής Άμυνας και με την ικανότητα Ευλογία, τα οποία μειώνουν τις σωματικές βλάβες που δέχεται ένας χαρακτήρας, μειώνουν ως εκ τούτου και την ανακλώμενη ζημιά.

Αυτά που δίνoυν το μπόνους

Μπορείτε να πάρετε το μπόνους με τρεις τρόπους:

Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους

Επίπεδο Μπόνους

Ποσοστά Πιθανότητας ανάκλασης φυσικών επιθέσεων
2%
3%
6%
10%