Μικρός Τροχός της Μοίρας

Εμφανίστηκε ώς μικρότερη έκδοση του <<Τροχού της Μοίρας>> στις 20.04.2016.

Μπορεί να βρεθεί σε ορισμένες στιγμές στο Item Shop.

Σύντομη Έκδοση

Αυτή η έκδοση έχει εισαχθεί στο κατάστημα από τις 20/04/2016.

Στο κέντρο του τροχού, θα βρείτε ένα κουμπί «Στρίψτε δεξιά τώρα!» δίνοντάς σας τη δυνατότητα να παίξετε με τον τροχό.Θα λάβετε ένα βραβείο ούτως ή άλλως.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Μπορείτε να παίξετε αν καταβάλετε το ποσό των 15 ΔΝ για κάθε <<γύρο>>.

Βραβεία

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στα πλαίσια των τροχών δείχνουν τα στοιχεία που μπορείτε να κερδίσετε με το παιχνίδι.

Κόκκινο πεδίο

Τα πεδία με κόκκινο είναι εκείνα όπου υπάρχουν τα κύρια βραβεία και τα πιο πολύτιμα.

Το κόστος του γυρίσματος είναι 15 ΔΝ.

Άλλα Βραβεία

Νέες Προσθήκες