Καταστροφή Metin Οργής

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Καταστροφή Metin Οργής Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής

Κατέστρεψε:

Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Εδώ και λίγο καιρό βρέχει λίθους κοντά στο φρούριο των Κοκκινοδράκων. Φαίνεται πως διαθέτουν κακό Chi, επειδή από τότε τα ζώα της περιοχής φέρονται σαν να έχουν λυσάξει. Σε παρακαλώ φρόντισε να καταστραφούν αυτοί οι λίθοι. Θα ανταμειφθείς καλά για τον κόπο σου.