Δυνατό ενάντια σε Ορκ

Το μπόνους Δυνατό ενάντια σε Ορκ αυξάνει τη ζημιά, τόσο σωματική όσο και από ικανότητες, που προκαλείται από παίκτες σε Ορκ που βρίσκονται στην Κοιλάδα του Seungryong, σε Κύκλωπες της Γκαουτάμα και στα Βουνά Κεραυνού και σε Γίγαντες στα Βουνά Κεραυνού.

Το πιο εφικτό Δυνατό ενάντια σε Ορκ είναι 100%.

Για τον υπολογισμό της ζημιάς το μπόνους αυτό δρα ως μπόνους τύπου Ι.

Αυτό το μπόνους είναι ιδιαίτερα καλό όταν σκοτώνετε Μαύρα Ορκ.

Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους αυτό είναι:

Επίπεδα μπόνους

Δυνατά Ποσοστά Δυνατό ενάντια σε Ορκ
2%
4%
6%
10%
20%