Χρυσά Σκουλαρίκια

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Χρυσά Σκουλαρίκια
Χρυσά Σκουλαρίκια
Εικόνες
Πληροφορίες
Χρυσά Σκουλαρίκια.png
Background.png
Χρυσά Σκουλαρίκια.png
Επίπεδο
22
Ορυκτό
Background.png
Χρυσός.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Χρυσός.png Χρυσός για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+0
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+1
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+2
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+3
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+4
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +5
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Κύστη Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας+.png

70.00016px-Yang.png
1x Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+5
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +6
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+6
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +7
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+7
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +8
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+8
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +9
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Σκουλαρίκια+9
Από Επίπεδο: 22
Ευφυΐα +10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +1
Background Ore.png
Χρυσός.png
Ευφυΐα +2


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Χρυσά Σκουλαρίκια