Πεντάγωνη Ασπίδα

< Metin2Wiki < Ασπίδες < Πεντάγωνη Ασπίδα
Πεντάγωνη Ασπίδα
Εικόνες
Πληροφορίες
Πεντάγωνη Ασπίδα.png
Background.png
Πεντάγωνη Ασπίδα.png
Επίπεδο
21

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+0
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 5
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+1
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 11
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+2
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 18
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+3
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 26
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+4
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 34
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

13.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι από Πανοπλία.png

20.00016px-Yang.png
1x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png

40.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Νύχι Σκορπιού.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Βιβλίο με Κατάρες.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+5
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 42
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+6
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 50
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+7
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 58
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+8
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 66
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πεντάγωνη Ασπίδα+9
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 74
Ταχύτητα -6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Ασπίδες < Πεντάγωνη Ασπίδα