Λεπίδα Δρακόδοντα

< Metin2Wiki < Όπλα < Sura/Όπλα < Λεπίδα Δρακόδοντα

Επίπεδο 87 - 105 sura-σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Λεπίδα Δρακόδοντα.jpg
Background.pngBackground.png
Λεπίδα Δρακόδοντα.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: Το όπλο έχει bonus Δυνατό ενάντια σε Ημιάνθρωπους και Δυνατό ενάντια σε Τέρατα, αυτά τα bonus και το απαιτούμενο επίπεδο αυξάνονται σε κάθε αναβάθμιση του όπλου.

Πηγή
Σεντούκι του ΣκότουςΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

100.00016px-Yang.png
10x Θραύσματα ενέργειας.png

125.00016px-Yang.png
15x Θραύσματα ενέργειας.png

150.00016px-Yang.png
20x Θραύσματα ενέργειας.png

180.00016px-Yang.png
30x Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+0
Από Επ.: 87
Αξία Επίθεσης 116-164
Αξία Μαγ. Επίθεσης 149-211
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 2%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 1%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+1
Από Επ.: 89
Αξία Επίθεσης 126-174
Αξία Μαγ. Επίθεσης 159-221
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 3%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 1%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+2
Από Επ.: 91
Αξία Επίθεσης 130-178
Αξία Μαγ. Επίθεσης 163-225
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 4%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 2%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+3
Από Επ.: 93
Αξία Επίθεσης 138-186
Αξία Μαγ. Επίθεσης 171-233
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 5%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 2%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+4
Από Επ.: 95
Αξία Επίθεσης 149-197
Αξία Μαγ. Επίθεσης 182-244
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 6%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 3%
[ Φοριέται ]
Sura

225.00016px-Yang.png
45x Θραύσματα ενέργειας.png

270.00016px-Yang.png
65x Θραύσματα ενέργειας.png

320.00016px-Yang.png
95x Θραύσματα ενέργειας.png

400.00016px-Yang.png
140x Θραύσματα ενέργειας.png

500.00016px-Yang.png
200x Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+5
Από Επ.: 97
Αξία Επίθεσης 166-214
Αξία Μαγ. Επίθεσης 199-261
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 7%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 3%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+6
Από Επ.: 99
Αξία Επίθεσης 190-238
Αξία Μαγ. Επίθεσης 223-285
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 8%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 4%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+7
Από Επ.: 101
Αξία Επίθεσης 227-275
Αξία Μαγ. Επίθεσης 260-322
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 10%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 4%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+8
Από Επ.: 103
Αξία Επίθεσης 283-331
Αξία Μαγ. Επίθεσης 316-378
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 12%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 5%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λεπίδα Δρακόδοντα+9
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 366-414
Αξία Μαγ. Επίθεσης 399-461
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 15%
Δυν. ενάντια σε Τέρατα 5%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Λεπίδα Δρακόδοντα