Εβένινα Σκουλαρίκια

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Εβένινα Σκουλαρίκια
Εβένινα Σκουλαρίκια
Εικόνες
Πληροφορίες
Εβένινα Σκουλαρίκια.png
Background.png
Εβένινα Σκουλαρίκια.png
Επίπεδο
33
Ορυκτό
Background.png
Έβενος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Έβενος.png Έβενος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+0
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +3
Μεγ. HP +25
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +2
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +3
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +5


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+1
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +4
Μεγ. HP +40
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +4
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +4
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +8


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+2
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +5
Μεγ. HP +60
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +6
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +6
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +12


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+3
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +6
Μεγ. HP +100
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +10
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +10
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +20


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+4
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +7
Μεγ. HP +150
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +15
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +15
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +30


10.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
1x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

30.00016px-Yang.png
1x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

45.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Όστρακο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ+.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+5
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +8
Μεγ. HP +250
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +25
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +25
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +50


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+6
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +9
Μεγ. HP +400
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +40
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +40
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +80


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+7
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +10
Μεγ. HP +650
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +65
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +65
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +2
Μεγ. HP +130


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+8
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +11
Μεγ. HP +1.000
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +100
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +100
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +2
Μεγ. HP +200


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινα Σκουλαρίκια+9
Από Επίπεδο: 33
Δύναμη +12
Μεγ. HP +1.650
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +165
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +1
Μεγ. HP +165
Background Ore.png
Έβενος.png
Δύναμη +2
Μεγ. HP +330


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Εβένινα Σκουλαρίκια