Γιγάντιος Επιθεωρητής

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Γιγάντιος Επιθεωρητής
Γιγάντιος Επιθεωρητής
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Γιγάντιος Επιθεωρητής.png

Επίπεδο
70
Στάδιο
3
EXP
7.868
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Αστραπής

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνος του.
  • Κλέβει 10 SP κάθε φορά που επιτίθεται.
  • Για το επίπεδο και το Στάδιο του έχει πολύ HP και κάνει αρκετή ζημιά.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα των Γιγάντων Snakefield< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Γιγάντιος Επιθεωρητής