Ξύλινα Σκουλαρίκια

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Ξύλινα Σκουλαρίκια
Ξύλινα Σκουλαρίκια
Εικόνες
Πληροφορίες
Ξύλινα Σκουλαρίκια.png
Background.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια.png
Επίπεδο
1
Ορυκτό
Background.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: 500 yang

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Απολιθωμένο Ξύλο.png Απολιθωμένο Ξύλο για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+0
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+1
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+2
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+3
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+4
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +5
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Κύστη Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας+.png

70.00016px-Yang.png
1x Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+5
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +6
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+6
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +7
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+7
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +8
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+8
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +9
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινα Σκουλαρίκια+9
Από Επίπεδο: 1
Ευκινησία +10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ευκινησία +2


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Ξύλινα Σκουλαρίκια