Καταραμ. Αρκούδα Γκρίζλυ

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμ. Αρκούδα Γκρίζλυ
Καταραμ. Αρκούδα Γκρίζλυ
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Καταραμ. Αρκούδα Γκρίζλυ.png

Επίπεδο
20
Στάδιο
4
EXP
325
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνη της.
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Snakefield Waryong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμ. Αρκούδα Γκρίζλυ