Βεντάλια του Παγωνιού

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Βεντάλια του Παγωνιού

Επίπεδο 20 Βεντάλια

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Βεντάλια του Παγωνιού.jpg
Background.png
Βεντάλια του Παγωνιού.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+0
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 18-24
Αξία Μαγ. Επίθεσης 29-33
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+1
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 25-31
Αξία Μαγ. Επίθεσης 36-40
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+2
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 32-38
Αξία Μαγ. Επίθεσης 43-47
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+3
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 39-45
Αξία Μαγ. Επίθεσης 50-54
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+4
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 46-52
Αξία Μαγ. Επίθεσης 57-61
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Τίγρης.png

45.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Λευκής Τίγρης.png

75.00016px-Yang.png
2x Ξεθωριασμένη Στολή+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+5
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 53-59
Αξία Μαγ. Επίθεσης 64-68
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+6
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 60-66
Αξία Μαγ. Επίθεσης 71-75
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+7
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 67-73
Αξία Μαγ. Επίθεσης 78-82
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+8
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 74-80
Αξία Μαγ. Επίθεσης 85-89
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια του Παγωνιού+9
Από Επ.: 20
Αξία Επίθεσης 81-87
Αξία Μαγ. Επίθεσης 92-96
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Βεντάλια του Παγωνιού