Αλφα Λύκος

Αλφα Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αλφα Λύκος.png

Επίπεδο
4
Στάδιο
1
EXP
51
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μοιάζει ακριβώς σαν τον Λύκο
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Yongan Joan]