Τροχός της Μοίρας 2014

Τα βραβεία του Τροχού της Μοίρας το 2014 ήταν τα εξής:

Επίπεδο 1

Το γύρισμα κοστίζει: 10ΔΝ

Επίπεδο 2

Το γύρισμα κοστίζει: 20ΔΝ

Επίπεδο 3

Το γύρισμα κοστίζει: 30ΔΝ