Σταμάτησε τη Μαύρη Ύλη

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Σταμάτησε τη Μαύρη Ύλη Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 100
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Αλχημιστή. Αυτός θα σε στείλει στον Σιδερά ώστε να πάρεις την
Background.png
Σκόνη Θεμέλιων λίθων.png
Σκόνη Θεμέλιων λίθων. Επέστρεψε στον Αλχημιστή με την σκόνη και σύλλεξε
Background.png
Πάσο.png
Πάσο καθώς και την υπόλοιπη ανταμοιβή σου.